Rumik

Няма домакинство, което живо да не се интересува от месечните разходи, които има.

Един от ежемесечните пера, което влиза в това число е потреблението на водата, която изразходваме.

За да сме спокойни, че правилно са измерени нашите показатели, ние трябва да сме заложили на качествен и точен измервателен уред.

Ние ще предложим за целта различен цолаж немски и български модели, които да Ви дадат спокойствие по отношение на Вашите показатели.

Разполагаме с водомери за топла и студена вода, класически стационарен или за дистанционно отчитане, което все повече навлиза като метод.

Независимо дали се нуждаете от мокър или сух тип водомер, ще предложим точното решение за всяка потребност!

Поставете измервателния уред, извикайте специалист за пломба и бъдете спокойни за цифрите, които ще отчете той!