Rumik
20 от 52 Продукта

Моторните масла смазват детайлите в двигателя, освен това имат задачата и функцията да охлаждат и почистват. Намират приложение и в строителството, промишлеността и земеделието. Важен компонент за качественото масло е да покрива определени изисквания и характеристики. 

От маслото зависи доброто почистване на двигателя от неразтворимите замърсявания. То трябва да има съвметимост с уплътнителните елементи. Не трябва да разрушава металните детайли. Важна е и високата термична устойчивост и стабилност. Още едно от изискванията, с които трябва да е съобразено, е ниската изпаряемост, която касае опазването на околната среда.

Предлагаме универсални масла, които са съвместими със всички двигатели; бензинови, газови или дизелови. 

Имаме и полусинтетични моторни масла, които намират широко приложение в редица условия. Формулирани така, че да помагат в борбата с щетите, причинени от напрежението в двигателя.

Разчитайте на съветите и насоките на консултантите ни.