Rumik
20 от 99 Продукта

Батерията е консуматив, който е наличен и се използва ежедневно във всеки дом. Те са широкоразпространени и удобни източници на електроенергия в бита.

Разполагаме с голям арсенал от батерии с голям обхват на приложения.

Част от показателите, които трябва да знаете, за да направите най-добрият избор ще Ви представим сега.

Най-основно, този продукт, се дели на две разновидности - акумулаторни (презареждащи се) и обикновени, срещани и като стандартни.

Обикновените не могат да се презареждат и поради тази причина са за еднократна употреба. 

Най-разпространени от тях са АА и ААА. Тези батерии присъстват във всяко дистанционно, игра или малък електроуред. 

Имат широк спектър на приложение, но са за еднократна употреба и животът им е сравнително малък за разлика от презареждащите се представители от семейството на батериите.

Акумулаторните батерии имат различни форми и размери. Състоят се от една или повече електрохимични клетки. Добре поддържаният източник на електрическа енергия има дъли години живот при ежедневна експлоатация.