Rumik
20 от 68 Продукта

Първо нека разясним какво представлява капковото напояване.

Това един от най-икономичните методи (от гледна точка на водата) за напояване . Самата стационарна надземна е изградена от тръби и маркучи и се дели на няколко вида – многосезонна, едносезонна или с външни капкообразователи. Капковата система се разполага по протежение на засятата култура, лозя, цветя или овошки. Водата към тях се подава непрекъснато и по този начин до тях достига точното количество, без да се пропива излишък в почвата или да се изпарява в атмосферата. Важен момент за прецизната работа на капковата система са маркучите, от които е изградена и правилното разпределяне на налягането. От него зависи до всяко едно растение да достигне точното количество вода.

Богатата реколта е важна за всеки любител или професионалист  агроном. Оптимизирането на работните процеси в градината вървят в синхрон с новите технологии, които улесняват значително производството и поддръжката на различните засети култури.

Според индивидуалните средства и нужди, както и от мащаба на посевите, зависи правилния избор на подходяща капкова система.

Ако трябва да дадем определение за напояването, то бихме казали, че това е изкуствен метод, чрез който увеличаваме влажността на почвата, с цел подпомагане растежа на земеделските култури.  За да се увеличи добива и за да бъде продукцията с по-добри вкусови качества, добър избор за напояване е капковото. Освен ефективност, този метод гарантира до 60% икономичност и пестене на най-ценния ресурс – водата.

Още едно от важните предимства на този вид напояване е, че водата се концентрира само в корените на растенията, което намалява неприятната  появата на плевели.