Rumik
20 от 31 Продукта

Лагерът е машинен елемент, проектиран да ограничи относителното движение до определени посоки. Чрез използването на линейно движение или въртене, лагерите намаляват триенето между движещите се части. По този начин обират напрежението и стреса при работа и осигуряват равномерно разпределяне на натоварването. 

Според направлението и тежестта, която трябва да понесат, лагерите се делят на няколко вида. Разликата се определя от вида на товара и способността на лагера, да се справя с конкретното тегло. Различните предназначения, изискват специфичен вид приложения на лагера и зависят вида на натоварване.

Според триенето се разделят на търкалящи и плъзгащи. Според натоварването, те са радиални, аксиални и радиално-аксиални.