Rumik
20 от 83 Продукта

Качествено изградената електроинсталация, се уповава на надеждните свързващи елементи. Кабелните обувки, са сигурната връзка между кабелите в инсталационната мрежа.

За безопасната работа на цялата верига, се произвеждат различни видове, пригодени за различните изисквания и условия.

Кабелните обувки са медни, алуминиеви, биметални и др., тяхното определение идва от вида на кабела, и неговото сечение.

Заради различните условия и влияния, те могат да бъдат изолирани, за да осигуряват максимална защита и безопасност. Изолацията предпазва от къси съединения и токови удари.

Кабелните обувки и лустер клемите, намират често приложение в дома и индустриалните цели. Те позволяват многократен монтаж и демонтаж, което улеснява поддръжката на ел. мрежите.

Лустер клемите гарантират дълъг период на експлоатация и са надеждна връзка към проводника.

Стандартните, медни и алуминиеви кабелни обувки се използват предимно за свързване на кабели с по-ниско напрежение. За тези с по-голям волтаж, се използват биполярните.