Rumik

Личи, когато се стараеш! Добре свършената работа е отражение на твоята емоция и на вниманието, с което се отнасяш към нея.

Ще поправиш счупеното, ще обновиш старото, ще построиш новото! Лесно е, когато някой ти помага. В много ситуации, твоят помощник се оказва точно до теб, в ръката ти.

Инструментът е създаден в полза на майстора, в полза на всеки, който има нуждата да ремонтира, обновява или сътворява!

Ръчните инструменти са част от ежедневието, независимо дали ги използваме на работа или у дома. 

Новаците или професионалистите във занаята, могат да се снабдят с пили, рендета и длета, като направят своя избор при нас, според собствените си интереси и нужди. 

Не забравяйте за брадвата и чука! Надеждени, здрави и толкова полезени. Ние сме се сетили за още един практичен инструмент - такера. За каквото и да ти потрябва - имаме го!

Стягай здраво и прикрепяй спокойно всеки детайл със подходящата стяга! 

Трудът е най-добрият лекар срещу стреса, а най-доброто лекарство, толкова необходимият - инструмент!