Rumik

В текущата секция можете да откриете необходимата за вас информация

относно правене на поръчка през нашия онлайн магазин.

Стъпка 1:

 

Как да поръчам - стъпка 1

Стъпка 2:

Как да поръчам - стъпка 2

 

Стъпка 3:

Как да поръчам - стъпка 3

 

Стъпка 4:

Как да поръчам - стъпка 4

 

Стъпка 5:

Как да поръчам - стъпка 5

 

Стъпка 6:

Как да поръчам - стъпка 6