Rumik
20 от 36 Продукта

Горелката е на вид просто, но много полезно устройство. Тя е един от инструментите, който е удобен за работа и оказва помощ в много ситуации.

Размерът на преносимата горелка, е едно от най-големите и предимства, което я прави полезен инструмент в ремонтни, строителни и монтажни дейности.

Тя позволява регулиране на силата на открития пламък и контролирането на неговата посока.

Състои от смесител, стабилизиращо тяло и дюза. По-общо казано, тази конфигурация смесва газта с въздух и ги загрява до температура, която е достатъчна за възпламеняване. По този начин се достига до изгаряне на горивото.

Горелките се предлагат в различен дизайн и техният тип се определя според предназначението им.