Rumik
20 от 43 Продукта

Токовият поток в електрическите инсталации се контролира от контакторите. Тяхната задача е да изключват, включват или просто да пропускат токовите натоварвания.

Според начина на приложение, контакторите имат множество отличителни характеристики и се различават по редица особености.

Основните параметри, които се взимат под внимание са няколко:

- Електрическата и механичната устойчивост на износване;

- Мощността и напрежението на намотката на задвижващия електромагнит;

- Режима на работа;

- Номиналния ток;

- Номиналното напрежение на бобината.