Rumik
20 от 31 Продукта

В отраслите като промишлеността, строителството, машиностроенето и др., заварката се използва за възстановяване или съединяване на различни метални детайли.

В днешни дни, в професионалните или занаятчийски сектори, вече навлизат нови заваръчни технологии, които изместват познатите досега методи. Познатият оксижен, активно се заменя с нови телоподаващи заваръчни апарати, които изменят старите техники за заваряване.

Създаването на надеждна и здрава заварка, изисква познания и конкретни съображения с техническите характеристики на заваръчната тел или електрода. Обикновено в държавния стандарт, химическия състав и техническите характеристики на заваръчните продукти са фиксирани. Количеството на никел, хром, силиций, фосфор, сяра, въглерод и манган не трябва да превишават конкретни стойности.

Най-използваната заваръчна тел е тази, с най-високо съдържание на допинг и се използва често в машинното инженерство, самолето- и корабостроенето, строителството и атомната енергетика.

Заварката намира приложение и във фармацевтиката и хранително-вкусовата промишленост.

Електродът се употребява масово от професионалисти, като често се търсят тези с диаметър от 2 до 6мм. За домашни приложения се предпочитат тези с дебелина от 2,5 до 3,5мм.