Rumik
20 от 38 Продукта

Заваряването на различните метали изисква опит и майсторлък. Всеки заваръчен процес се определя от различните нужди и има своите ограничения и предимства.

Ние знаем, че няма универсален заваръчен апарат, който да покрива всички изисквания и да може да се използва навсякъде. 

Процесите на заваряване са няколко:

МИГ заваряване - най-икономичният и лесен метод, добре познат той се използва и от непрофесионалисти за заваряване на по-тънки метали. Бърз процес, който изисква минимално почистване.

Не е подходящ да се прилага при открити пространства, заради нуждата от постоянно подаване на защитен газ;

ТИГ заваряване - най-трудният и висококачествен процес. Възможността за регулиране на температурата, осигурява чисти заварки на по-тънки метали; 

РЕД заваряване - бърз процес, който се използва и за непрофесионални цели, подходящ е за открито и за заварка на дебели и ръждиви метали;

Подходете с внимание към избора на подходящия заваръчен апарат, за да постигнете оптимални и професионални резултати!