Rumik
20 от 49 Продукта

При използването на различни устройства и машини, системи или процеси, които налагат работа под налягане, важна част е правилното му измерване. Това оказва влияние върху правилната експлоатация на съответния уред или машина и не на последно място гарантира безопасност  и предпазва от наранявания или аварии.

Манометрите са специализираните уреди, които се използват за измерване на налягането. Според своето предназначение те се делят на няколко вида: аксиални, радиални, дигитални и механични.
Уреда, който служи за следенето на налягането в определени граници се нарича пресостат.  Този уред произвежда контролиращ звуков сигнал, чрез който се управлява поскането или спирането на различни компресори или помпи. Познатите видове пресостатни устройства са автоматични, механични, ръчни, електронни и др.

В категорията МАНОМЕТРИ/РЕГУЛАТОРИ/ПРЕСОСТАТИ сме отделили специално внимание на необходимите уреди за измерване и контролиране нивото на налягането, използвано чрез различни уреди, машини, системи или процеси.