Rumik

Всеки знае колко плюсове и позитиви носи изолацията. С нея домът е защитен, прохладен през лятото и топъл през зимата, което предполага и по-ниски разходи на енергия.

Ограниченият разход естествено е причината за по-ниски цени на битовите сметки, а това е мечтата на всяко домакинство.

За да се стигне дотам обаче се изисква изграждането на достатъчно здрава и надеждна изолация, която да гарантира своята дълготрайност и висока степен на защита.

Един от най-важните компоненти, с които трябва да е съобразена, е коефициентът на топлопреминаване. Следващият елемент е нивото на пропускливост.

Други важни изисквания към добрата изолация са нейната звукоизолираност и пожароустойчивост. Важни фактори, които оказват влияние на референтните стойности, повлияни от техническия проект.

Най-често използваните материали за изолация са;

Стиропор, Фибран, Неопор - предлагат се на листове с различна дебелина. Тя определя нивото на устойчивост и топлоизолационната степен;

Стъклена вата - произвежда се от рециклирани суровини, негорима е, но има по ниска степен на устойчивост при натиск;

Каменна вата - устойчива на натиск, силно звукоизолирана и негорима;

Замазка - крайният слой, който е завършващият елемент на замазката. Играе важна роля за качеството на изолацията.